dr inż. Piotr F. Borowski

Dyscypliny KBN: Organizacja i zarządzanie, Ekonomia
Specjalności: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie Innowacjami, Rynki Kapitałowe
Stopień naukowy: doktor inżynier

Zainteresowania naukowe:
zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, sektory silnie regulowane, kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, rynki finansowe

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |